دانلود بداهه نوازی تار استاد محمدرضا لطفی آلبوم پرواز عشق

این آلبوم در دستگاه ی بیات اصفهان و سه گاه اجرا شده است.پرواز عشق نام  این آلبوم است که با نوازندگی تار محمدرضا لطفی و تنبک ناصر فرهنگ‌فر حاصل ضبط اجرای خصوصی در تابستان سال ۱۳۶۳ است که بعد از درگذشت استاد فرهنگ‌فر بعنوان یادوارهٔ ایشان منتشر شد.

دانلود بداهه نوازی تار استاد محمدرضا لطفی آلبوم پرواز عشق